Регламент обслуговання (угода)

 

1. Сторони угоди.

1.1 Угода про приєднання до Регламенту (прийняття Регламенту) укладається між інтернет сервісом з обміну цифрових (електронних) валют, далі Виконавцем — з одного боку, і тим, хто скористався послугами Виконавця, далі Замовником — з іншого боку.

2. Поняття і терміни.

2.1. Обмін цифрових (електронних) валют - контрольований процес надання послуг з обміну цифрових (електронних) валют на фіатні грошові кошти та у зворотному напрямку, який здійснюється Виконавцем на користь Замовника відповідно до цього Регламенту.

2.2. Замовник - фізична особа, яка прийняла умови цього Регламенту і приєдналася до нього.

2.3. Цифрова (електронна) валюта — це сукупність електронних даних (цифрового коду або позначення), що містяться в інформаційній системі, які пропонуються і (або) можуть бути прийняті в якості засобу платежу, яка не є грошовою одиницею Російської Федерації, грошовою одиницею іноземної держави і (або) міжнародною грошовою або розрахунковою одиницею, і (або) в якості інвестицій і щодо яких відсутня особа, зобов'язана перед кожним володарем таких.

2.4. Заявка - відомості, передані Замовником для використання коштів Виконавця в електронному вигляді і свідчать про те, що Замовник згоден з Умовами користування сервісом і приєднується до даного Регламенту.

2.5. Громадською офертою іменуються відображені Виконавцем відомості про умови подачі заявки.

3. Предмет угоди.

3.1 Дана Угода вважається організованою за рахунок умов громадської оферти, яка утворюється в результаті подачі Замовником заявки і є однією з головних складових цієї Угоди.

3.2 Основна складова громадської оферти це - заявка Замовника в завершеній формі, що підтверджує його точні наміри здійснити обмін цифрових (електронних) валют на фіатні грошові кошти або в зворотному напрямку, або однієї цифрової (електронної) валюти на іншу в будь-якому з підтримуваних Виконавцем напрямків.

3.3 Час, дата та інші параметри заявки створюються Виконавцем автоматично в момент закінчення формування Замовником заявки.

        3.3.1 Моментом закінчення формування Замовником заявки, відповідно до цього Регламенту, Виконавець вважає заповнення форми "Платіжна інформація" з подальшим прийняттям Регламенту обслуговування (угоди) і відправкою зазначеної форми Виконавцю шляхом натискання червоної кнопки " Обміняти"

         3.3.2 Виконавець вважає заявку акцептованою Замовником у момент виникнення в розділі " Мої заявки" особистого кабінету Замовника відповідного запису із зазначенням присвоєного заявці ідентифікаційного номера (ID; #).

4. Права та обов'язки сторін.

4.1 Замовник зобов'язується здійснити оплату заявки на реквізити Виконавця не пізніше ніж через 12 хвилин з моменту присвоєння ID відповідній заявці.

4.2 Зобов'язання Виконавця перед Замовником, відповідно до цього Регламенту (угоди), вважаються такими, що виникли в момент виконання Замовником зобов'язань відповідно до пункту 4.1 цього Регламенту в повному обсязі.

4.3 Виконавець зобов'язаний надати послугу Замовнику відповідно до пункту 4.2 цього Регламенту (угоди) не пізніше 30 хвилин.

4.4 Виконавець несе зобов'язання перед Замовником тільки в межах суми угоди, зазначеної в заявці, і тільки для здійснення операцій обміну однієї цифрової (електронної) валюти на іншу або фіатних грошей на цифрову (електронну) валюту, або в зворотному напрямку.

4.5 Виконавець не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово і щодня. Виконавець не несе ніякої відповідальності за збитки, не отриманий прибуток або витрати Замовника, що виникли в результаті відсутності доступу Замовника до сайту і послуг Виконавця.

4.7 Виконавець не несе відповідальності за збитки, не отриманий прибуток і витрати Замовника, що виникли в результаті особистих очікувань Замовника щодо тарифних ставок Виконавця, прибутковості транзакцій та інших суб'єктивних факторів, пов'язаних з очікуваннями Замовника.

4.8 Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитків Замовника в разі нездiйсненного обміну через невірно зазначених реквізитів при оформленні заявки Замовником і не зобов'язується здійснювати дії, спрямовані на повернення коштів з рахунків третіх осіб.

4.9 Замовник гарантує відшкодування збитків Виконавця у випадках пред'явлення позовів або претензій, прямо або побічно пов'язаних з використанням Замовником послуг Виконавця, за винятком збитків, викликаних навмисними або необережними діями Виконавця.

4.10 Замовник гарантує, що є власником або має достатні правозаснування для розпорядження фіатними засобами та цифровими (електронними) активами, застосовуваними ним в його транзакціях. У разі передачі реквізитів або посилання для оплати третій особі така заявка буде припинена для проведення повної ідентифікації Замовника.

4.16 З метою запобігання протиправних дій із залученням до таких Виконавця, Виконавець у праві запросити будь-які документи для верифікації Замовника.

4.17 Виконавець надає інформацію про Замовника та вчинені за його дорученням транзакції правоохоронним органам у разі надання співробітниками правоохоронних органів правових актів відповідно до Кримінально Процесуального кодексу.

4.18 Замовник зобов'язується не втручатися в роботу Виконавця і не завдавати шкоди його програмній і апаратній частині.

4.19 У своїх правовідносинах з Виконавцем  Замовник зобов'язується діяти виключно в рамках актуального права, не фальсифікувати комунікаційні потоки і не створювати перешкод для роботи програмного коду Виконавця.

5. Взаєморозрахунки сторін.

5.1. Якщо на рахунок Виконавця надходить сума, що перевищує зазначену в заявці на 10 і більше відсотків, Виконавець у праві відмовитися від виконання заявки в односторонньому порядку і всі кошти повернути на реквізити, зазначені Замовником при реєстрації, з утриманням комісійних витрат та інших витрат, пов'язаних із здійсненням транзакцій.

5.2. У разі, якщо фіатні кошти або цифрові (електронні) валюти не відправляються Виконавцем на зазначені реквізити Замовника протягом 24 годин, Замовник має право вимагати розірвання угоди та анулювати свою заявку, повернути фіатні кошти або цифрові (електронні) валюти на свій рахунок у повному обсязі. Заявка на розірвання угоди та повернення фіатних грошових коштів або цифрових (електронних) валют виконується Виконавцем у тому випадку, якщо відповідні кошти ще не були переведені на зазначені реквізити Замовника. У разі анулювання заявки, повернення фіатних грошових коштів або цифрової (електронної) валюти проводиться протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про розірвання заявки. Якщо затримки при поверненні виникли не з вини Виконавця, він не несе за них відповідальності.

5.3. Якщо з моменту подачі заявки Замовником фіатні грошові кошти або цифрові (електронні) валюти не надходять від Замовника на рахунок Виконавця протягом регламентованого на момент формування заявки часу, Виконавець в односторонньому порядку відмовляється від задоволення заявки. Замовник може про це не повідомлятися. Якщо фіатні грошові кошти або цифрові (електронні) валюти надходять на реквізити Виконавця після встановленого терміну, то такі кошти переводяться назад на рахунок Замовника, за вирахуванням всіх витрат, пов'язаних із здійсненням транзакцій.

5.4. Якщо відбувається затримка переказу коштів на реквізити, зазначені Замовником, з вини розрахункової системи, Виконавець не несе відповідальності за шкоду, що виникла в результаті затримок надходження фіатних грошових коштів або цифрової (електронної) валюти. У цьому випадку Замовник погоджується з тим, що всі претензії з його боку будуть пред'являтися до розрахункової системи, при цьому Виконавець сприяє реалізації законних прав Замовника в міру можливостей в рамках закону.

5.5. У разі виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання впливу, з метою створення перешкод у роботі Виконавця, а саме його програмного коду, заявка припиняється, а переведені кошти піддаються перерахунку відповідно до діючої угоди. Якщо Замовник не згоден з перерахунком, він має право відмовитися від приєднання до Регламенту (угоди) і фіатні грошові кошти або цифрова (електронна) валюта будуть переведені на реквізити, зазначені Замовником після повної верифікації особи Замовника, що здійснюється відповідно до цього Регламенту (угоди).

5.6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за понесений ним збиток та інші негативні наслідки, що виникли в разі здійснення Замовником помилок будь-якого роду при переказi цифрової (електронної) валюти або фіатних грошових коштів.

5.7. Згідно публічної оферти "Qiwi гаманець" будь-які кошти, переведені через зазначену платіжну систему, можуть бути заблоковані для додаткової перевірки Службою Безпеки Ківі-Банку (АТ). Алгоритм ідентифікації сумнівних платежів банком не розголошується, блокування грошових коштів здійснюється на період до 48 годин. Рішенням Служби Безпеки Ківі-Банку (АТ) кошти або переводяться одержувачу, або повертаються відправнику. Зазначені події відносяться до обставин непереборної сили (форс-мажор).

5.7.1. У разі виникнення обставин, описаних пунктом 5.7, сторони зобов'язуються обмінятися відповідною інформацією по каналах, зазначеним в розділі "Контакти", в термін не більше 5 хвилин з моменту настання зазначених обставин.

5.8. Виконавець залишає за собою право призупинити виконання заявки Замовника, якщо вона відповідає критеріям сумнівних або незаконних операцій за даними complaint партнерів Cервісу. У цьому випадку фіатні грошові кошти повертаються на рахунок Замовника з утриманням відповідних транзакційних витрат. У разі багаторазового повторення транзакцій подібного роду, Виконавець призупиняє в односторонньому порядку співпрацю з таким Замовником.

6. Форс-мажор (обставини непереборної сили)

6.1 Сторони Регламенту (угоди) не несуть відповідальності один перед одним за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за заявкою Замовника, якщо таке сталося в результаті виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор).

6.2. Сторони погоджуються з тим, що обставинами непереборної сили вважаються стихійні лиха, пожежі, повені, терористичні акти, соціальні потрясіння, порушення у функціонуванні платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв'язку та постачальників Інтернет-послуг.

6.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за заявкою Замовника. Такі зобов'язання сторони виконують у встановлені цим Регламентом (угодою) терміни, після припинення подій, зазначених у пункті 6.2.

7. Додаткові положення.

7.1 Вдавшись до послуг Виконавця, Замовник погоджується з тим, що Виконавець несе відповідальність виключно в рамках цього Регламенту (угоди), у розмірі отриманих від Замовника фіатних грошових коштів або цифрової (електронної) валюти і не дає додаткових гарантій Замовнику, а також не несе перед ним додаткової відповідальності. Відповідно, Замовник не несе додаткової відповідальності перед Виконавцем.

7.2 Виконавець не приймає заявки податкових резидентів нижченаведених держав, де б такі резиденти не знаходилися: США і Північна Корея.

7.3. Приєднання до Регламенту (угоди) Замовник і Виконавець розуміють як юридично значимий акт (договір), оформлений письмово, і приймають його умови в повному обсязі.

7.4. Виконавець має право відмовити в приєднанні до Регламенту (угоди) будь-якому потенційному Замовнику без пояснення причин протягом 24 годин з моменту подачі заявки на приєднання до такого Регламенту (угоди).

7.5. Виконавець не надає жодних послуг особам, які не досягли повного повноліття відповідно до актуальних норм права, що діють в юрисдикції потенційного Замовника.

7.6. Виконавець має право вимагати від Замовника електронну копію (скан) значущої сторінки документа, що засвідчує особу, де будуть чітко видно ПІБ та  фотографію Замовника, при цьому серію і номер документа необхідно приховати.

7.7. Виконавець має право вимагати від Замовника селфі Замовника з документом, що засвідчує особу, на якому будуть чітко видно ПІБ і фотографія Замовника, а на аркуші паперу в іншій руці буде вказана дата і час селфі, адреса сайту Виконавця (www.ccdesk.cc), при цьому серію і номер документа необхідно приховати.

8. Повідомлення про ризики.

8.1. Приєднуючись до цього Регламенту (угоди) Замовник приймає на себе в повному обсязі всі ризики, пов'язані з функціонуванням його банківських рахунків і гаманців в електронних системах.

8.2. Приєднуючись до цього Регламенту (угоди) Замовник усвідомлює і приймає на себе всі ринкові ризики, купуючи або продаючи цифрові (електронні) валюти.

8.3 Приєднуючись до цього Регламенту (угоди) Замовник усвідомлює і приймає на себе ризики, пов'язані з використанням послуг Виконавця з метою відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснення обмінних операцій з використанням результатів обміну для вчинення протиправних дій. Замовник усвідомлює і погоджується з правомірністю застосування Виконавцем заходів, описаних пунктами 4.16 і 4.17 цього Регламенту (угоди).

9. Претензії і суперечки.

9.1. Претензії за цією угодою приймаються Виконавцем у формі електронного листа, в якому Замовник вказує суть претензії. Даний лист відправляється на зазначені в розділі Контакти реквізити Виконавця.